ΦΟΥΚΩ, ΜΙΣΕΛ

ΦΟΥΚΩ, ΜΙΣΕΛ

O Μισέλ Φουκώ γεννήθηκε το 1926. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους φιλοσόφους-στοχαστές του 20ού αιώνα. Ήταν καθηγητής στο Collège de France μέχρι το θάνατό του, το 1984.