ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Αθανάσιος Σακελλαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε δύο χρόνια στη Γαλλία και οχτώ χρόνια στην Τεργέστη της Ιταλίας, όπου πήρε και το πτυχίο της Ιατρικής. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε ογκολογικό νοσοκομείο.