ΜΑΓΓΑΝΑ, Αναστασία

Οι συγγραφείς Μαρία Αντωνίου, Μαρία Γαλαζούλα, Σταυρούλα Δημητράκου και Αναστασία Μαγγανά ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τις Εκδόσεις Κέδρος, κυκλοφορεί το εγχειρίδιο διδασκαλίας τους για την Ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα Μαθαίνουμε Eλληνικά: Ακόμα καλύτερα! (2010, 2016).