ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.

Ο Αθανάσιος Γ. Αλεξίου  είναι ειδικός ιατρός εργασίας από το 2011. Ειδικεύθηκε στην ιατρική της εργασίας το διάστημα 2007-2011 στο Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, στο τμήμα ιατρικής της εργασίας του SBB στην Ελβετία και στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.