ΜΑΛΑΜΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ

Ο Φοίβος Μάλαμας γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Έζησε σ’ αυτήν ασκώντας τη δικηγορία επί σαράντα δύο χρόνια. Ασχολείται με ποικίλους τομείς γνώσης.