Χαίρη, Αμαλία - Τριπαμπούκη - Παπακωνσταντίνου,Ιωάννης - Καλομπράτσου Π.