ΝΤΙΚ, ΣΤΙΒΕΝ ΤΖ.

Ο Αμερικανός αστρονόμος, συγγραφέας και ιστορικός της Επιστήμης Steven J. Dick έχει διακριθεί για το έργο του στο χώρο της αστροβιολογίας. Το διάστημα 2003-2009 διετέλεσε επικεφαλής του Ιστορικού Τμήματος στην Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος (National Aeronautics and Space Administration). Είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Αεροναυτικής (International Academy of Astronautics) και του ιδρύματος SETI. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της επιθεώρησης Journal for the History of Astronomy και αναπληρωτής διευθυντής στο International Journal of Astrobiology. Το 2006 τιμήθηκε από την Αμερικανική Αστρονομική Εταιρία (American Astronomical Society) με το βραβείο LeRoy E. Doggett για την προσφορά του στην ιστορία της αστρονομίας. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται τα βιβλία: Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant (Άλλοι Κόσμοι: Οι απαρχές της διαμάχης για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής από τον Δημόκριτο στον Καντ), The Biological Universe: The Twentieth Century Extraterrestrial Life Debate and the Limits of Science (Το Βιολογικό Σύμπαν: Η διαμάχη του 20ού αιώνα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και τα όρια της επιστήμης), The Living Universe: NASA and the Development of Astrobiology (Το Ζωντανό Σύμπαν: Η NASA και η εξέλιξη της αστροβιολογίας), το οποίο συνέγραψε με τον James Strick, και Sky and Ocean Joined – The U.S. Naval Observatory 1830-2000 (Ουρανός και Ωκεανός Μαζί – Το Αμερικανικό Ναυτικό Παρατηρητήριο 1830- 2000).