ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ