ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

Ο Αντώνιος Ν. Μασουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών και στην συνέχεια στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 1959.

 Έκτοτε ασκεί δικηγορία στην Αθήνα με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, ασχολήθηκε δε ιδιαίτερα με θέματα επενδύσεων στην Ελλάδα, κατά κύριον λόγο από εταιρείες του εξωτερικού.

 Η ενασχόλησή του με την ιστορία ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ακόμα στο γυμνάσιο, σε τούτο δε συνέβαλε ο περιώνυμος καθηγητής του στην Σχολή Μακρή Αλκιβιάδης Μαργαρίτης. Το ενδιαφέρον του για την Προϊστορική Ελλάδα ξεκίνησε από την συμπαράστασή του στο έργο του επίσης δικηγόρου πατέρα του, Νικολάου Α. Μασουρίδη, ο οποίος ασχολήθηκε κατά τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του με την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής γραφής Β΄, καταλήξας σε συμπεράσματα τελείως διαφορετικά από εκείνα των πρωτοπόρων Ventris και Chadwick.