ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάστακας Π., Γαρατζιώτης Ι.)

14.92€ 12.69€

Συγγραφέας: ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 978-960-04-3794-2

Το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ!

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρόταση διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος της Άλγεβρας για την Α΄τάξη του ενιαίου λυκείου.

Αποτελείται από 22 ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα μαθήματα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις, καθώς και οι λύσεις όλων των ασκήσεων.

Αναλυτικότερα κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
- σχέδιο μαθήματος με τους διδακτικούς στόχους
- φύλλο εργασίας του μαθητή, που αποτελεί το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου παρουσιάζεται το μάθημα
- ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής) στο τέλος του φύλλου εργασίας, όπου ο μαθητής ελέγχει τις γνώσεις που απέκτησε σε κάθε ενότητα.
- παρουσίαση του μαθήματος με διδακτικές επισημάνσεις σε κάθε βήμα
- ενδεικτικές ασκήσεις σε κάθε ενότητα με τις λύσεις τους
- πρόσθετες ασκήσεις ανοικτού τύπου.