ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΘΟΥΣ

25.36€ 21.55€

Συγγραφέας: ΤΕΡΛΕΞΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 978-960-04-2607-6
ΣΕΛ.: 496
Σχήμα: 15 Χ 24
Μαλακό εξώφυλλο


"Η παραχώρησις ευρυτέρων πολιτικών ελευθεριών θα έπρεπε να γίνη ευχαρίστως δεκτή από κάθε Κύπριον πατριώτην."
Ελευθέριος Βενιζέλος  (Πρωθυπουργός)

"Η ιστορία του Κυπριακού ζητήματος είναι ιστορία των χαμένων ευκαιριών και ιστορία των λαθών μας... Η μη αποδοχή των προτάσεων των Άγγλων τον Μάιον του 1948 διά περιορισμένην αυτοκυβέρνησιν ήτο το πρώτον μας λάθος... Πταίομεν όλοι: και η Κυβέρνησις και η Αντιπολίτευσις και ο Μακάριος και η Εθναρχία."
Γρηγόρης Κασιμάτης (Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου)

«Μας παρασχέθη ( το 1955 ) η αυτοκυβέρνησις, αφήνετο δε ανοικτόν το θέμα της αυτοδιαθέσεως... Δια να μη χαρακτηρισθώ προδότης της Ελλάδος, εγκατέλειψα μίαν πεποίθησιν, διότι δια της αυτοκυβερνήσεως πιστεύω ότι θα επιτυγχάνωμεν την σταδιακήν και ομαλήν λύσιν του ζητήματος.»
Στέφανος Στεφανόπουλος ( Υπουργός Εξωτερικών)

«Θα έπρεπε να εδεχόμεθα τας προτάσεις Χάρντινγκ, μιας σχετικής αυτοκυβερνήσεως και να ενεπιστευόμεθα εις την πορείαν της Ιστορίας την οριστικήν διευθέτησιν της κυριαρχίας της Ελληνικής πλειοψηφιας εις την νήσον.» 
Γεώργιος Παπανδρέου (Αρχηγός του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και αργότερα Πρωθυπουργός)

Εις τα Ηνωμένα Έθνη εδόθη κατά το 1954 έμφασις εις την ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος και ουχί εις την αυτοδιάθεσιν της Κύπρου. Τολυτο προεκάλεσε την κατηγορίαν... ότι η Ελλάς αποβλέπει εις την δια τεχνασμάτων προσάρτησιν εδαφών.»
Ευάγγελος Αβέρωφ – Τοσίτσας (Υπουργός Εξωτερικών)