ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

0.00€

Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Έτος έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-04-4961-7
Μετάφραση: ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ
Β Ε Ρ Γ Ι Λ Ι Ο Σ
ΟΡΑΤΙΟΣ
ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ
ΤΙΒΟΥΛΛΟΣ
ΣΟΥΛΠΙΚΙΑ
ΟΒΙΔΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ
ΠΡΙΑΠΕΙΑ