Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

14.20€ 12.07€

Συγγραφέας: ΜΠΟΝΤΡΙ, ΑΛΕΝ
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-04-3537-5
ΣΕΛ.: 160
Σχήμα: 17 Χ 24
Τίτλος πρωτοτύπου: L' apprentissage cooperatif
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
Μετάφραση: Κρομμύδα, Ελένη
Βάρος: 387.00 γραμ.
Μαλακό εξώφυλλο
Σειρά: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κώστας Αγγελάκος
O A. Baudrit, εκτός από την ιστορική καταγραφή των διαφορετικών θεωρήσεων της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, περιγράφει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα βήματα εφαρμογής πολλών μεθόδων ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Άλλες απ' αυτές τις μεθόδους αναφέρονται συνολικά στη λειτουργία και τη σύνθεση των ομάδων και άλλες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα μαθήματα, όπως η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων ιδιαίτερα σε μεικτές μεθόδους ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που προωθούν τη «συνθετική συνεργασία», την εναλλασσόμενη αλληλοδιδασκαλία αλλά και την εξατομικευμένη μάθηση.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην παρουσίαση και κριτική αποτίμηση τεχνικών εφαρμογής της δυαδικής συνεργασίας στην τάξη, καθώς και στη διαμόρφωση των συνθηκών ομαδοσυνεργατικής μάθησης που ευνοούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη.

Τέλος, παρουσιάζονται με κριτικό τρόπο τα οφέλη των ποικίλων μορφών της ομαδοσυνεργατικής μάθησης για το μαθητή και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ενώ τεκμηριώνεται μεθοδικά η κατεύθυνση προς την οποία οφείλουμε ως σύγχρονοι παιδαγωγοί να προσανατολίσουμε την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.