Κάτω από το φύλλωμα του Κέδρου στεγάζονται εδώ και 60 χρόνια μεγάλοι Έλληνες κλασικοί συγγραφείς, όπως ο Γ. Ρίτσος, ο Κ. Βάρναλης, ο Σ. Τσίρκας, η Δ. Σωτηρίου και πολλοί άλλοι. Ταυτόχρονα, όμως, ο ΚΕΔΡΟΣ αποτελεί το φυτώριο της νέας ελληνικής λογοτεχνίας και όχημα διακίνησης ιδεών.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να εμπιστευτείτε το συγγραφικό σας έργο στον εκδοτικό μας οίκο, και δεχόμαστε ευχαρίστως να το διαβάσουμε, με τις εξής προϋποθέσεις:

Σε ό,τι αφορά έργα που απευθύνονται σε ενήλικες: το έργο σας να είναι πεζογραφικό (μυθιστόρημα ή νουβέλα) ή δοκίμιο ή ποιητική συλλογή. Θεατρικά έργα, διδακτορικές διατριβές ή πρωτόλειες επιστημονικές εργασίες γίνονται μεν δεκτά αλλά εκδίδονται πιο δύσκολα.

Σε ό,τι αφορά έργα που απευθύνονται σε παιδιά, ο εκδοτικός μας οίκος ενδιαφέρεται κυρίως για μυθιστορήματα για παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας και εφήβους. 

Οποιαδήποτε πρόταση υποβάλλεται θα πρέπει:

- Να είναι αντίγραφο πληκτρολογημένο και τυπωμένο σε χαρτί.

- Να συνοδεύεται από περίληψη, βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας.

Δεν γίνονται δεκτά κείμενα σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή (μέσω CD, email ή social media).

Μπορείτε να αποστέλλετε τα κείμενά σας ταχυδρομικά, ή να τα παραδίδετε στα γραφεία μας, στη διεύθυνση:

Εκδόσεις Κέδρος
υπόψιν του Εκδοτικού Τμήματος
Γ. Γενναδίου 3
Αθήνα 106 78
τηλέφωνο: 210 38 09 712

ώρες: 10:00 - 16:00

Το έργο σας θα διαβαστεί από την εκδοτική μας ομάδα και στη συνέχεια θα λάβετε την απάντησή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τεσσάρων μηνών. Σε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα εκδοτικά μας ενδιαφέροντα δεν κοινοποιούμε την αιτιολόγηση της απόφασής μας.

Η πολιτική του εκδοτικού μας οίκου είναι να μην επιστρέφονται τα χειρόγραφα. Εάν μολαταύτα επιθυμείτε να σας επιστραφεί το αντίγραφο του έργου που υποβάλατε, μπορείτε να το παραλάβετε από τα γραφεία μας εντός ενός μηνός από την απόφαση μη έκδοσής του, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 – 16:00, χωρίς ραντεβού, από τη γραμματεία. Όσα χειρόγραφα δεν παραλαμβάνονται από τους συγγραφείς εντός αυτού του διαστήματος ανακυκλώνονται.