ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (Κωστόπουλος Δ.)

11.95€ 10.15€

Συγγραφέας: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-04-2631-1
Βάρος: 1.00 γραμ.

Το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ!

Σελ: 344


Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει:

* το μαθητή, στην καλύτερη κατανόηση της ύλης των μαθηματικών του σχολείου και παράλληλα να τον διευκολύνει να επεξεργαστεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατεξοχήν πρωτότυπων ασκήσεων που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

* τον καθηγητή, στη διαδικασία της διδασκαλίας, χάρη στο πρωτότυπο υλικό που παρέχει.

Η ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού έγκειται:

* στην ευκολότερη αποτύπωση της θεωρίας.
* στις πρωτότυπες μεθόδους και στις παρατηρήσεις που συμπληρώνουν τη θεωρία.
* στη διεξοδική λύση των ασκήσεων.
* στην παράθεση επιπλέον ασκήσεων που ενισχύουν την εξάσκηση.
* στις ασκήσεις νέου τύπου, που αποτελούν έναν εύστοχο τρόπο για τον έλεγχο κατανόησης της θεωρίας.
* στα διαγωνίσματα που παρατίθενται στο τέλος κάθε ενότητας προκειμένου να εξοικειώνονται οι μαθητές με τις εξετάσεις που γίνονται μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.