ΙΣΤΟΡΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.96€ 7.61€

Συγγραφέας: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 978-960-04-3265-7
ΣΕΛ.: 296
Σχήμα: 17 Χ 24
Βάρος: 492.00 γραμ.
Μαλακό εξώφυλλο


ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να καταστήσει πιο ουσιαστική τη διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας Ε΄ δημοτικού μέσα από μια ποικιλία εργασιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία της στείρας απομνημόνευσης των ιστορικών γεγονότων.

Η κριτική αυτή προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας επιτυγχάνεται ανά κεφάλαιο με:
• Παρουσίαση των διδακτικών στόχων.
• Διαγραμματική παρουσίαση του περιεχομένου.
• Ανάλυση ιστορικών όρων-εννοιών.
• Κριτική μελέτη γραπτών και άλλων ιστορικών πηγών.
• Σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις-εργασίες του σχολικού βιβλίου.
• Συμπληρωματικές ερωτήσεις-κριτήρια αξιολόγησης των ιστορικών γνώσεων.
• Διαθεματικές δραστηριότητες-σύνδεση της Ιστορίας με τα άλλα μαθήματα του Δημοτικού σχολείου.