ΙΣΤΟΡΙΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

8.96€ 7.61€

Συγγραφέας: ΚΑΥΧΙΤΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 978-960-04-3276-3
ΣΕΛ.: 424
Σχήμα: 17 Χ 24
Βάρος: 700.00 γραμ.
Μαλακό εξώφυλλο


ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι n όσο το δυνατόν πολύπλευρη κάλυψη των πτυχών μιας μεγάλης περιόδου της ελληνικής Ιστορίας, από τη γεωμετρική έως και την ελληνιστική εποχή. Αυτόν ακριβώς το σκοπό φιλοδοξεί να υπηρετήσει το βιβλίο αυτό, παρακολουθώντας διακριτικά το σχολικό βιβλίο, άλλοτε αποκωδικοποιώντας το και άλλοτε συμπληρώνοντάς το.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
• Διαγραμματική παρουσίαση του μαθήματος.
• Ερωτήσεις βαθύτερης κατανόησης του μαθήματος.
• Ειδικό λεξιλόγιο με συμπληρωματικά στοιχεία (λέξεις-κλειδιά).
• Σχολιασμό των παραθεμάτων και των εικόνων που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο.
• Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου του μαθητή και στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών.
• Πρόσθετες ερωτήσεις-εργασίες για εμπέδωση και γόνιμη κατάκτηση της ιστορικής γνώσης από το μαθητή.
• Διαθεματικές δραστηριότητες για σύνδεση της Ιστορίας με τα άλλα μαθήματα του σχολείου.
• Ειδικές πηγές που συμπληρώνουν τα γεγονότα του κεφαλαίου και δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να εργαστεί ως μικρός ερευνητής.
• Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε ιστορικής περιόδου, σχέδια εργασίας (project) και εκτενή βιβλιογραφία.