ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

20.29€ 17.25€

Συγγραφέας: ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 978-960-04-3298-5
ΣΕΛ.: 296
Σχήμα: 21 Χ 28
Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Βάρος: 750.00 γραμ.
Μαλακό εξώφυλλο


Στόχος του βιβλίου δεν είναι η απλή παράθεση δραστηριοτήτων, αλλά η όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάπτυξη ενός σχεδίου εργασίας, που θα παρέχει στον εκπαιδευτικό όχι μόνο το υλικό αλλά και ένα μοντέλο ανάπτυξής του, σύμφωνο με τις αρχές της διαθεματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε σχέδιο εργασίας:

• Δίνονται οι πιθανές αφορμήσεις, οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος καθώς και η προβλεπόμενη διάρκεια (κατά προσέγγιση).
• Παρουσιάζονται ο σχεδιασμός της διαθεματικής προσέγγισης με έμφαση στη διερεύνηση των εμπειριών των παιδιών, μέσα από πιθανά ερωτήματα για τα παιδιά.
• Παρατίθεται ο θεματικός χάρτης, χωρισμένος σε θεματικές ενότητες, με βάση τις οποίες γίνεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
• Παρέχονται όλες οι απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες μέσα από μικρά κείμενα με τίτλο «Αναφορά στη γνώση».
• Οι προτεινόμενες δραστηριότητες καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και παρουσιάζονται με άξονα τη θεματική ενότητα.
• Αναφέρονται τα σημεία όπου μπορούν να εμπλακούν οι γονείς, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του προγράμματος.
• Παρέχονται ευκαιρίες για ομαδική εργασία μέσα από ανάλογες δραστηριότητες.
• Προτείνονται χώροι για εξόδους από την τάξη με στόχο τη δημιουργική επαφή σχολείου-κοινωνίας.
• Δίνονται οι γνωστικοί τομείς που εμπλέκονται σε συγκεντρωτικό πίνακα.
• Αναφέρονται οι πιθανές προεκτάσεις του θέματος.
• Προτείνονται ιδέες για χειροτεχνίες με απλά υλικά και φύλλα εργασίας, που βοηθούν στην αξιολόγηση του προγράμματος.
• Δίνονται κατευθύνσεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης.