2017

πεζογραφία - ποίηση - μελέτες/δοκίμια * παιδικά & εφηβικά βιβλία * προσφορές

2016

πεζογραφία - ποίηση - μελέτες/δοκίμια * παιδικά & εφηβικά βιβλία          

παλαιότεροι κατάλογοι: