ΜΑΚ ΓΚΟΛΝΤΡΙΚ, ΜΟΝΙΚΑ

H Mόνικα Μακ Γκόλντρικ [M.A., M.S.W., Ph.D. (H.C.)] είναι ιδρυτικό μέλος και διευθύνει το Family Institut of New Jersey. Έχει γράψει το You Can Go Home Again, έχει επιμεληθεί το Revisioning Family Therapy, και έχει εκδώσει τα: The Expanded Family Cycle, Living beyond Loss, Ethnicity and Family Therapy και Women in Families.