ΒΕΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΕΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Βέης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Το 2010 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα του Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Του έχει απονεμηθεί ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος για τις υπηρεσίες του στον διπλωματικό κλάδο. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην UNESCO. Σήμερα, πρέσβης επί τιμή.

Βραβεία για το πεζογραφικό του έργο:
Ασία, Ασία
   ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2000
Από το Τόκιο στο Χαρτούμ   ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 2010
Παντού   ΚΡΑΤΙΚ0 ΒΡΑΒΕΙΟ 2016