ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ

Ο Ξενοφών Φουρναράκος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1981. Είναι ποιητής και συγγραφέας. Το 2006 εκδόθηκε το πρώτο του ποιητικό βιβλίο με τίτλο Η ασκητική του Άγιου Έρωτα, ενώ το 2015 ακολούθησε η έκδοση του δεύτερου βιβλίου του με τίτλο Εγχειρίδιο ελεύθερης σκέψης, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο σκέψεων γύρω από τη ζωή, τον έρωτα, την αλήθεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Έκτοτε συνεχίζει να εργάζεται διακριτικά, παράγοντας κυρίως ποιητικό έργο.