ΣΧΟΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ

Η Μαρία Σχοινά είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Eίναι διδάκτορας του ΑΠΘ. Έχει παρουσιάσει εργασίες της σε συνέδρια στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει άρθρα και βιβλιοκρισίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (The Byron Journal, Romanticism, Keats-Shelley Review, Notes & Queries, European Romantic Review, The Wordsworth Circle, και άλλα) για θέματα που σχετίζονται με τον αγγλικό Ρομαντισμό, τον Ρομαντικό Φιλελληνισμό, τις λογοτεχνικές και διαπολιτισμικές σχέσεις Αγγλίας-Ιταλίας, την ιστορία του βιβλίου. Το συγγραφικό έργο της περιλαμβάνει το βιβλίο Romantic «Anglo-Italians»: Configurations of Identity in Byron, the Shelleys and the Pisan Circle (Ashgate, 2009, Routledge, 2016), μελέτες για την πρόσληψη του P.Β. Shelley και του William Blake στην Ελλάδα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία The Reception of P.B. Shelley in Europe και The Reception of William Blake in Europe (Continuum, 2008 και Bloomsbury, 2019), και ένα κεφάλαιο για τη μετάφραση του Κύκλωπα του Ευριπίδη από τον P.B. Shelley στον τόμο The Neglected Shelley (επιμ. Tim Webb και Αlan Weinberg, Routledge, 2015). Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της αφορούν στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τη Mary Shelley και στη σχέση της με την κλασική παιδεία.