ΚΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Ανδρέας Κουραμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία.