ΚΑΨΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΨΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Ιωάννης Καψιώτης γεννήθηκε το 1945 στην Κτιμένη Καρδίτσας, τη γη των αρχαίων Δολόπων. Ασχολείται βιωματικά με τον εικαστικό χώρο.

Συνδεδεμένος με τον αρχικό κύκλο της τέχνης, εμπνέεται αμφίδρομους συσχετισμούς ενός νοερού ταξιδιού περί του όλου της ύπαρξης σε καθοριστικούς στοχασμούς.