ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο Αντώνης Κωνσταντίνου είναι συνταξιούχος, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης. Γεννήθηκε στο χωριό Σιλίκου της Κύπρου και σπούδασε γενική γεωπονία, ζωοτεχνία, γενετική και δημόσια διοίκηση στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο. Είναι διδάκτορας των γεωπονικών επιστημών.
Από το 2005 έως το 2012 υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης, με αντικείμενο ευθύνης την εποπτεία και την εφαρμογή πολυετών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, περιλαμβανομένης της Τουρκίας.
Υπηρέτησε επίσης ως επιτελικό στέλεχος (1992-1996) και ως Διευθυντής Γεωργίας της Κύπρου (1996-2005). Ως επικεφαλής διυπουργικών υπηρεσιακών επιτροπών διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της κυπριακής αγροτικής και αγρο-εμπορικής πολιτικής και ανέλαβε διαδοχικά την ευθύνη για τις γεωργικές διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.
Πριν από το 1992 ο Αντώνης Κωνσταντίνου ήταν ερευνητής και σύμβουλος γεωργικών εφαρμογών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συνέγραψε πολυάριθμα άρθρα και επιστημονικά κείμενα και εργάστηκε κατά περιόδους ως συντάκτης επιστημονικής επετηρίδας του εξωτερικού και ως σύμβουλος διεθνών οργανισμών.
Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την ιστορική έρευνα και την αναζήτηση της αλήθειας.