ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.

Ο Χαράλαμπος Σ. Κουργιαντάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο αντικείμενο History in Education, από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και διδακτορικού διπλώματος, στα Παιδαγωγικά-Διδακτική της Ιστορίας, από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται στην Κέρκυρα ως εκπαιδευτικός.