ΣΚΟΤ, ΓΙΟΥΤΖΕΝΙ Κ.

H Eugenie C. Scott διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Εκπαίδευσης, τον σημαντικότερο φορέα για τη διδασκαλία της εξελικτικής θεωρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει δημοσιεύσει πολλές σχετικές μελέτες και έχει βραβευτεί για το έργο της από ποικίλους οργανισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Νational Science Board. Στο παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος της Αμερικανικής 'Ενωσης Φυσικών Ανθρωπολόγων.