Θεόδωρος Γούπος, Κωνσταντίνος Βρυώνης, Ιωάννης Ζιάραγκας