ΜΠΕΣΙΕΡ, ΣΤΕΦΑΝΙ

Η Stephanie Bessière είναι νομικός, διπλωματούχος του Κέντρου Διπλωματικών και Στρατηγικών Σπουδών στο Παρίσι (C.E.D.S.)