ΧΙΓΚΑ, ΤΕΡΟΥΟ

ΧΙΓΚΑ, ΤΕΡΟΥΟ

Ο καθηγητής Φυτοκομίας Τερούο Χίγκα γεννήθηκε το 1941 στην Οκινάβα  της Ιαπωνίας όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε στο Τμήμα Γεωργίας του    Πανεπιστημίου του Ριούκιου και απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Γεωργικό Τμήμα Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής του Πανεπιστημίου Κιούσου.
Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του ιδιότητα, ο καθηγητής Χίγκα κατέχει σημαντικές θέσεις σε πολλές οργανώσεις. Είναι πρόεδρος της Εκτελεστικής επιτροπής για τη Διεθνής Εξάπλωση της Φυσικής Καλλιέργειας., πρόεδρος του Δικτύου Φυσικής Γεωργίας Ασίας – Ειρηνικού, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος για το Περιβάλλον της Γης, κ.α.
Εκτός από το Μια επανάσταση που θα σώσει τη Γη, έχει δημοσιεύσει  πολλά έργα μεταξύ των οποίων : Use of Microorganisms in Agriculture & Their Positive Effects on Environmental Safety (Η Χρήση των Μικροοργανισμών στη Γεωργία και τα Οφέλη τους στην Περιβαλλοντική Ασφάλεια) και ΕΜ: New Life for Kitchen Garbage (E.M. : Μια Νέα Ζωή για τα Οικιακά Απορρίμματα).