ΤΡΑΝΤΑ-ΝΙΚΟΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η Αλεξάνδρα Τράντα-Νικόλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Μουσειακές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Προϊστορική Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).