ΦΡΟΟΥΛΙ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ

Ο Ντέιβιντ Φρόουλι (Βαμαντέβα Σάστρι) είναι ένας από τους πιο επιφανείς μελετητές της βεδικής παράδοσης. Γνωστός πρόμαχος της αγιουρβέδα (γηγενούς ιατρικής παράδοσης της Ινδίας), της τζιοτίσα (ινδικής αστρολογίας) και των Βεδών ((οι παλαιότερες γραφές του ινδουισμού), αποτελεί μία κινητή εγκυκλοπαίδεια σε θέματα ινδουιστικής μεταφυσικής και πνευματικότητας. Η Ταντρική Γιόγκα και οι Θεές της Σοφίας είναι ένα από μια σειρά βιβλίων που έχει γράψει πάνω στην ευρύτερη βεδική (ινδουιστική) παράδοση. Άλλοι τόμοι ασχολούνται με την αγιουρβέδα, τη βεδική αστρολογία, τον βεδικό πολιτισμό και την ιστορία του. Περιλαμβάνουν επίσης μεταφράσεις και ερμηνείες των Βεδών και των Ουπανισάντ, και μελέτες σχετικά με την ινδουιστική παράδοση.