ΦΡΙΜΑΝ, ΤΣΑΡΛΣ

Εδώ και τριάντα χρόνια, ο Αμερικανός Τσαρλς Φρίμαν περιηγείται τους περισσότερους από τους τόπους που αναφέρονται σ  αυτό το βιβλίο, από την Αφροδισιάδα στην Ολυμπία, από την Τροία μέχρι τους Δελφούς. Ο Τσαρλς Φρίμαν έχει ασχοληθεί με ανασκαφές και στις τρεις ηπείρους που περιβάλλουν τη Μεσόγειο και υπήρξε διευθυντής ακαδημαϊκών σπουδών σε θερινά σχολεία με γνωστικό αντικείμενο την Ιταλία της Αναγέννησης. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία, Egypt, Greece and Rome, Civilizations of the Ancient Mediterranean, και Legacies in the Ancient Egyptians.