Ο λύκος της Στάζι/ Το παιδί της Στάζι (Σύρος)

David Young | Ο λύκος της Στάζι/ Το παιδί της Στάζι | ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ | Τετάρτη 18/9, ώρα 19:30

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ και οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ σας προσκαλούν σε μια βραδιά γνωριμίας με τον συγγραφέα David Young με αφορμή την έκδοση των βιβλίων του

Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΖΙ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΑΖΙ

την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019, στις 7:30 μ.μ. 

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για τα βιβλία του και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό 

Θα υπάρχει διαδοχική μετάφραση 

ΒΙΒΛΙΟΠΟΝΤΙΚΑΣ | Άνδρου 10, Σύρος T 2281079260
Επιστροφή